Wednesday, 21 November 2012

Hipnózis - A siker mechanizmusa


A siker nem a véletlenen múlik. Nem érdemes összekeverni a gazdagsággal. Bár, aki sikeres, mindig van elég pénze is. A siker azon múlik, hogy a tudat és tudatalatti egyensúlyát képes-e fenntartani. A tudattal születésünktől kezdve foglalkozunk, a tudatalattival azonban nem. A siker végső soron attól függ, hogy képes-e megismerni és felhasználni tudatalattija erejét. Ezen múlik, hogy a pozitív gondolatait kiaknázza-e. A tudatalattiban semmi nem történik ok nélkül. Ezeknek az okoknak a kiváltóit szabályok segítenek megérteni. Ha ezeket ismeri, akkor megértheti a tudatalatti működését, viselkedését és reakcióit. Ezáltal a kezébe veheti élete irányítását.

A következőkben felsorolt törvényszerűségek megismerésével és alkalmazásával az életét az elképzelései szerint megváltoztathatja. Hogy hisz-e benne vagy sem, az teljesen mindegy, mivel ezeknek a szabályoknak a működésére az nincs hatással.

I. Az felelősségvállalás törvénye
(Minden okkal történik)

A világ nem véletlenszerűen működik. Minden esemény eredője egy másik eseményben nyugszik, azaz mindennek van oka és célja (okozata). Döntéseinknek következményei vannak. Bármilyen helyzetben van Ön most, az a múltbeli döntései és cselekedetei eredményeképpen jött létre. Ugyanígy, jelenbéli döntései határozzák meg azt, hogy milyen jövő vár Önre! Ha csak ül és vár, akkor az élete is megáll. Csak azzal juthat előbbre, ha dönt és cselekszik. A céljait csakis így érheti el. Azok az eredmények, melyeket elér, a közvetlen következményei annak, amit most tesz, vagy nem tesz. Ebben sem a szerencsének, sem a véletlennek, sem más embereknek nincs szerepe. Saját maga határozza meg sorsát, azaz a jövője megjósolható, és kézben tartható. Csakis önmagáért vállalhat felelősséget! Saját magáért pedig egyedül Ön a felelős, senki más!

II. A visszahatás törvénye
(Minél erősebben akarod, annál kevésbé sikerül)

Ez a törvény azt mondja ki, hogy minél erősebb akarattal, minél tudatosabban akar hatást kifejteni a tudatalattijára, annál kisebb eredményt fog elérni. Hogyan lehetséges ez?

A tudatalatti elsődleges feladata az, hogy Önt védelmezze! Olyan viselkedésmintákat sajátít el és generál, melyekkel a testi és lelki épségét igyekszik megőrizni. Ezeket az Önre jellemző viselkedésmintákat leginkább a gyermekkorában átélt erős érzelmi hatások nyomán alakította ki. Ha olyan helyzetbe kerül, ami hasonlít egy korábban megtapasztalttal, akkor arra a már kialakított és rögzített minta alapján reagál. Az egyes mintákat az adott érzelmek alapján tudja felismerni. Az idő múlásával ezek a minták szokásokká válnak és mélyen beleivódnak a tudatalattiba. Akarva akaratlanul, a másodperc törtrésze alapján dönt és cselekszik saját, belső szabályai alapján.

A visszahatás törvénye azt mondja ki, hogy ha egy ilyen belső szabályát tudatosan át akarja hágni, azaz meg akarja változtatni, az heves ellenállásba ütközik belülről! A tudattalanja a testi-lelki egészsége elleni támadásként fog fel minden ilyen cselekedetet és bármire hajlandó, hogy elkerülje! Hétköznapi értelemben ez azt jelenti, hogy ha egy kialakult szokását meg akarja változtatni, akkor a tudattalan irányából biztosan ellenállásra számíthat. Minél erősebben próbálkozik, annál hevesebb az ellenállás. (Ez a legfőbb oka annak, hogy sokan kudarcot vallanak a dohányzásról való leszokásban.) A változáshoz a kulcsot az érzelmek és a tudtalattiban tárolt képek jelentik.

III. A gondolat hatalma
(Minden gondolat fizikai változást okoz testedben)

Közismert tény, hogy aki megijed valamitől, annak a pulzusa megnő és izzadni kezd a tenyere. Amikor azonban arra gondol, hogy egy függőágyban pihenve hűs koktélt kortyolgat, akkor vérnyomása csökkenni kezd. Valójában minden gondolat ilyen, és ehhez hasonló változásokat indít el szervezetben. Ez vezet a pánikrohamok kialakulásához is és nagyszerűen használható a pozitív gondolatok hatalmának kihasználásában.

IV. Öngyógyítás és pozitív változás
(Gondolataid közvetlenül befolyásolják egészségedet)

Bármilyen érzelemmel erősen áthatott állapot az egészséget érintő változást idéz elő, ha elég sokáig fenntartják, vagy sokszor ismétlik. Krónikusan visszatérő érzelmi állapotok (pl. hosszantartó idegesség, vagy harag) a stresszhormon szintet emelik, ami tartós egészségi károsodást okoz. Ezzel ellentétben, ha hosszútávon optimista gondolatokat tart fent, az természetesen egészen másfajta hormonokat szabadít fel számos pozitív előnnyel (pl. meghosszabbíthatja az életét is). Röviden összefoglalva: minthogy gondolatai közvetlenül befolyásolják egészségét, érdemesebb egészséges gondolatokra koncentrálnia!

V. Vizualizáció
 (Azt kapod, amire gondolsz)

Amikor gondolataival dolgozik, akkor a képzelőerejének jóval nagyobb hasznát veszi, mint a tudásának. A tudatalatti logikája jelentősen eltér a tudatos logikától. Oly mértékben, hogy egyik sem érti a másikat! A tudatalatti a raktára az érzelmeknek, a képzeteknek, a belső képeknek. Ez a szabály azt mondja ki, hogy aki a tudatalattiját akarja befolyásolni, annak érdemes olyan eszközöket használni, melyekkel az elme (a tudatalatti) természetes helyzetekben is találkozik. Ez az eszköz a vizualizáció. Az elme nem képes különbséget tenni külső valóság és belsőleg alkotott kép között. Ezért sokkal hatékonyabb, ha vizualizálja, amit szeretne elérni, mintha csak kívánná, vagy mondaná!

VI. Elvárások
(Amit látsz és tapasztalsz, az az elvárásaidnak megfelelően alakul)

A kép az elmében keletkezik és nem a szemek hozzák létre. Ami a világban történik, az az Ön elvárásaitól függ, azok következménye. Ha meg van győződve arról, hogy a világ tele van lehetőségekkel, akkor az elméje észre is veszi ezeket a lehetőségeket és a látókörébe hozza őket. Ha kudarcokban hisz, akkor az elme elsiklik a lehetőségek felett ahelyett, hogy rájuk akadna. Ha nem látja a lehetőségeket, akkor nem is használhatja ki őket, így élete kudarcok sorozatává válik, ezáltal felelve meg elvárásainak. Ez az, amit Henry Ford így fogalmazott meg: “Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.”

VII. Az önigazolás törvénye
(Egy erős gondolat megváltoztathatja az igazságról alkotott véleményedet)

Az elme nem képes befogadni egyszerre két ellentétes gondolatot. Azért nem engedi meg soha, hogy két ellentétes gondolat verjen gyökeret benne, mert az végzetes konfliktust idézne elő. Az elme úgy oldja meg ezt a problémát, hogy elfogadható indokot keres az egyik gondolat támogatására (igazolására) a másikkal szemben. Kitűnő példa erre a dohányzásról való leszokás: a dohányos tudja, hogy milyen halálos veszélyt jelent a szenvedélye, mégis folytatja. Az elme úgy oldja meg ezt a belső ellentétet, hogy a dohányzásra olyan indokot keres, amellyel pozitív hatást tulajdonít ennek a tevékenységnek: „Olyan megnyugtató.”, „Így van időm pihenni kicsit.”, „Legalább tudok emberekkel beszélgetni.”, vagy „Segít gondolkodni.”. Ezek mind légből kapott magyarázatok minimális valóságtartalommal, ám pontosan elegendőek ahhoz, hogy az elme kibékítse az ellentéteket és belenyugodjon a döntésbe: „a dohányzást választom”. Nem is beszélve arról a kellemetlen érzésről, amikor egy döntése később tévesnek bizonyul! Így még hevesebben védelmezi és tovább erősíti magában a hitet, dacára a nyilvánvaló tényeknek.

VIII. A következetesség törvénye
(Minél tovább hiszel valamiben, annál erősebbé válik)

Amint a tudatalatti befogad egy elképzelést, az mindaddig ott marad, míg egy elfogadható újjal nem helyettesítik. (Ez az elengedhetetlenség törvénye is egyben…) A tudtalatti ezzel a lehetőséggel segít a túlélésben. Ha minden alkalommal, amikor kinyit egy ajtót, el kellene azon gondolkoznia, hogy mit tegyen, akkor valószínűleg gyorsan összeomlana az élete. A tudatalatti azonban megtanulja és elraktározza a szükséges válaszokat az ilyen helyzetekre. Ha egy ideig minden rendben megy, akkor a későbbiekben már nem szükséges önálló döntéseket hoznia minden alkalommal. Ezzel rengeteg időt és erőfeszítést takarít meg Önnek.

IX. A megerősítés törvénye
(Minél többet használsz egy képzetet, annál erősebbé válik)

Minél tovább él Önben egy elképzelés, annál többször merül fel az ötlet, hogy valami újjal lecserélje. (Felmerül a kétely, hogy valóban előnyös-e?) Valahányszor egy adott szituációra egy adott módon reagál kielégítő eredménnyel, annál mélyebben rögzül az adott válaszreakció. Minél tovább alkalmazza az adott módszert, annál többször kap belső megerősítést és annál szilárdabb a hite, hogy helyesen cselekszik. Az ilyen megerősítési folyamatok eredményeként az idegrendszer állandó idegpályákat épít ki, melyeket rendkívül nehéz leépíteni. (Vagyis a rugalmatlanság folyamatosan nő.)

X. Az ismétlés hatalma
(Az ismétlés erősebbé teszi elképzeléseket)

Minden elképzelés, melyet felszínre hoz, csökkenti az ellenállását az új elképzelésekkel szemben. Egy ismételten előhívott ötlet is képes stabil idegpályákat kiépíteni az agyban, habár ezek nem kitörölhetetlenek. Mihelyt az elme elfogad egy ötletet, mely egy adott szituációval kapcsolatos döntés megváltoztatására készteti, elkezd új idegpályát kiépíteni. Először ezek inkább ideiglenes „útvonalak”, melyeket könnyű félretolni. Ám minél többször ad új választ a régi kérdésre, annál inkább válik az új idegpálya a fő közlekedési útvonallá. Végül a régi viselkedésmintához társított idegpálya megszűnik, mivel nincs rá többé szüksége.

A vonzás törvénye

Sokan ezt a törvényt azonosítják a siker egyik alaptörvényeként, de sokkal inkább a következménye a többinek. Amiben tudattalanul hiszünk, az megjelenik egész külsőnkben, viselkedésünkben és tükröződik beszédünkben. Aki a fenti törvényszerűségeket ismeri és alkalmazza, tudatosan változtathatja önmagát. Mások észreveszik ezt és ennek megfelelően állnak hozzá.

Így, amit „önmagának mond” az belső meggyőződéssé válik, majd ez befolyásol másokat és valósággá válik. A külvilág erre reagál új lehetőségekkel és ezt részesíti előnyben. Ez a vonzás törvénye.

Tudatalattink ezen törvények alapján működik és szabályozza minden ember életét. Amennyiben hisz bennük és tudatosan vállalja önmagát, akkor az élete irányítását a saját kezébe veszi. A tudatalattijával összhangban megalkothatja és megélheti azt, amire született. Ezzel biztosítja önmagának a boldogságot és egészséget. Ha elutasítja őket, attól még léteznek és hatnak, ám ebben az esetben elfordul attól a lehetőségtől, hogy saját maga döntsön a sorsáról, s a „véletlenre” bízza az életét!

De ne feledje, a véletlen nem létezik!

( Forrás:  http://www.hipnocoaching.hu/hipnozis-siker/hipnozis-siker-mechanizmusa_1.html )


Kapcsolódó bejegyzések:

A Tudatalatti programozásának fortélyai és eszközei

Hogyan nézne ki a tökéletes napod?

Mi játszódik le az agyadban amikor szabotálod a sikereidet?

 

- KM

Sunday, 11 November 2012

Hogyan használd hatékonyan a Facebookot, Network Marketing üzleted építésére?Facebook; összesen több mint 1 milliárd ember lájkol és kommentel átlagosan 3.2 milliárd alkalommal naponta.

Amikor meghatározó a jelenléted a Facebookon, óhatatlanul is szóba kerül a saját MLM üzleted is, és ha ezt jól csinálod kiaknázhatod az új évezred szájreklámját.

Ennek ellenére sok hálózatépítő küszködik amikor a Facebookon keresztül akar üzletet építeni.

A következőkben tanácsokat adunk arra vonatkozóan, hogyan használhatod a Facebookot az MLM, vagy Network Marketing üzleted építésére. Az üzletépítők 90%-a nem ezen elvek alapján építi az üzletét, ezért kudarcra vannak ítélve a közösségi médián. A fennmaradó 10% viszont követi ezeket a gyakorlatokat és jövedelmező üzletet képesek kiépíteni a Facebook segítségével. 

Következzenek hát a tanácsok...

Építs Kapcsolatokat!
Amikor eldöntötted, hogy üzletépítésre használod a Facebookot, elsődleges célod az legyen, hogy hosszútávú, kölcsönösen előnyös kapcsolatokat építs emberekkel. Használd a Facebookot arra, hogy értéket közvetíts a célpiacod számára és, hogy megismerj embereket.


Gyors letarolás, spammelés? Felejtsd el, nem működik…

A Facebook teljes mértékben átlátható és követhető mindenki által, az ismerőseid tehát látják miket osztasz meg, nyomon követik a tevékenységeidet a közösségi médián. Ha a jelenléted csupán öncélú és nem vagy kitartó, az emberek tudni fognak róla. Légy találékony és légy valódi! Add önmagad! Manapság a közösségi médiában rendkívül gyorsan terjednek a hírek – legyen szó akár jó, akár rossz hírről.

Optimalizáld a profilképedet – Készíts arcfotót!
Profilkép – Kulcsfontosságú, úgyhogy beszélnünk kell róla. Ha valóban az a célod, hogy bizalomra épülő, kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolatokat építs ki, mindenképp olyan profilképet válassz, ahol jól látszik az arcod. Az arcfotó az elsődleges oka annak, hogy az emberek visszaigazolnak. Csinálj magadról egy profi arcfotót. Ha nincs lehetőséged profi fotót készíteni, akkor olyan is megteszi ahol jól látszik az arcod. Tudom, hogy szereted a gyerekeidet, de kérlek ne használd őket profilképnek.

Ne használd a céged logóját a profilképeden, sem pedig olyan képet mely a céged által forgalmazott termékekről készültek… hacsak nem akarod, hogy az ismerőseid úgy azonosítsanak be, mint: ’Az az idióta nyomulós, őrült MLM-es…’

 Ezek nagyszerű profilképek!


 Ilyen képeket ne használj profilképnek!


     
Nézd át, optimalizáld és frissítsd a ’Rólam’ rovatot, és töröld a ’vicces’, esetleg ízléstelen képeket.
Ha tényleg az a célod, hogy a Facebookon keresztül építsd az üzletedet, akkor a profilodnak tükröznie kell, hogy vezető vagy. Ha eddig viccesnek gondolt, ízléstelen, esetleg semmitmondó képeket osztottál meg (pl.: párnacsatás képek, heti horoszkóp), illetve játékfelkéréseket, akkor át kell gondolnod, hogyan töltsd el hatékonyabban a Facebookon az idődet. Ülj le és gondold át milyen jellegű témákat szeretnél megosztani, ami mások számára is érték lehet. Mi az amit szeretnél, hogy az emberek tudjanak rólad? Fontos, hogy az ismerőseid ne csak emberileg kötődjenek hozzád, hanem a vezetőt is lássák benned.

Állíts fel egy stratégiát ami alapján bővíted az ismeretségi körödet!
Ismeretségi köröd növelésének két alapvető módja létezik a Facebookon: az egyik a véletlenszerű, a másik pedig az egy bizonyos stratégia alapján történő bővítés. Mivel a network marketing egy üzleti vállalkozás, ezért inkább a stratégia alapján bővülő ismeretségi körről beszéljünk. Találd meg a saját érdeklődési körödet és tudatosítsd magadban azt is, hogy a céged milyen piacon dolgozik. Ezek után ásd bele magad ezekbe a területekbe és keress véleményvezetőket, mentorokat, építs kapcsolatokat olyanokkal akiknek hasonló az érdeklődési körük. Keress ezeknek megfelelő csoportokat, közösségeket a Facebookon, de ne azért, hogy eladd az üzletedet, termékedet nekik – pusztán az emberi kapcsolatok építése miatt tartozz egy-egy csoporthoz. Érdemes a csoportok vezetőivel is jóban lenned és privátban kommunikálni velük.

Lájkold azt, ami tetszik!
Ha lájkolsz egy bejegyzést vagy egy hozzászólást rögtön előtérbe kerülsz – hiszen az emberek általában kíváncsiak arra, kinek tetszettek a bejegyzéseik és a hozzászólásaik.

Olyan tartalmakat ossz meg, ami kapcsolódik a célodhoz és értéket jelent!
Igen, néha megoszthatsz ilyesmiket mint: ’Most elviszem a gyerekeket az iskolába…’, esetleg ’De jól esett ez a zuhany…’, de ne vidd túlzásba! Ha túl sok hasonló, semmitmondó posztolásod van, az emberek előbb-utóbb megunják. Ne feledd, ők olyan dolgokat várnak tőled, amit értékesnek találnak és amit beépíthetnek a saját életükbe is.

Szólj hozzá bátran mások beszélgetéseihez!
A közösségi média… a nevében is utal arra, hogy ’közösségi’. Kapcsolódj be beszélgetésekbe, lájkolj ha tetszik egy bejegyzés és oszd meg bátran azt ami tetszett - forrásmegjelöléssel.  

Segíts az ismerőseidnek, adj nekik értéket! Kapcsolj össze embereket egymással! Meglátod, hamarosan értékes kapcsolataid születnek szinte a semmiből.(A bejegyzés alapjául szolgáló cikk: http://www.businessforhome.org/2012/11/how-to-use-facebook-to-growth-your-mlm-business/ )


Kapcsolódó bejegyzések:

Eric Worre üzenete az online MLM-es idiótáknak

Randy Gage interjú az online és internetes eszközökről

Kik azok az MLM Ninják?

Vadászok és Kertészek a network marketingben

 


Te hogyan használod a Facebookot az üzleted építésére?


- KM


Monday, 5 November 2012

Ha ellenérzésed van a pénzzel kapcsolatban azzal eltaszítod magadtólHétfő van, új nap, új lehetőségek :)

Hoztam Nektek egy érdekes videót Ike Tiszteletestől, akit régebbi blog olvasóink már ismerhetnek határozott fellépéséről és stílusáról. Ike Tiszteletes ma arról beszél miért fontos, hogy nagyrabecsüljük a sikert, a pénzt, a gazdagságot és a luxust bármerre is járjunk.(A magyar felirat méretét a +/- billentyűvel tudod növelni/csökkenteni.
Ha a felirat nem jelenne meg rögtön -> vidd az egeret a videoablak jobb alsó sarkában lévő felfelé mutató háromszögre és klikkelj a "cc"-re! Ha nem látsz "cc"-t, akkor a "="-re!)A videó fordítása és feliratozása közben eszembe jutott pár dolog. Az egyik az, hogy Magyarország sem fejlődhet úgy, ha nem kezdjük el becsülni egymás sikerét, az itt jelenlévő jólétet és annak bárminemű formáját. El kell terelnünk a figyelmünket a hiányról, a széthúzásról ha változást akarunk létrehozni. Minél több az országban a szeretet, egymás megbecsülése, annál inkább fejlődőképes egy társadalom - szerintem. Ennek a folyamatnak azonban belőlünk kell kiindulnia, nem várhatunk senki másra.

A pénzzel, gazdagsággal pedig sok szép dolgot tehetünk -nem elfelejtve, hogy mindkettő csupán eszköz. A gazdagokat kétféle módon nézhetjük: az egyik, hogy utáljuk őket, a másik pedig, hogy becsüljük őket, mert végiggondoljuk, hogy mi minden jót tehetünk akkor amikor több pénzünk van, esetleg vagyonosak vagyunk. Szokták mondani, hogy a pénz és a gazdagság semmi mást nem tesz, csupán felnagyítja az emberben már meglévő tulajdonságokat. Sok mentortól olvastam, hogy aki szegényen szűkmarkú az gazdagon is az lesz - lehet benne valami.

Képzeld csak el mi mindent tehetnél nem csak saját magad és a családod, de az egész társadalom, az emberiség érdekében ha igazán vagyonossá válnál. Gondolkodtál már ezen? 

Néhány videó segítségképpen:

Titkos Milliomos - Gurbaksh Chahal 1/5

Egyetlen módon segíthetsz a szegényeken...

Hangolódj rá a vagyonra és a gazdagságra!

Hogyan vonzz több pénzt az életedbe?

Vasárnapi mise Ike Tiszteletessel - A legjobbat érdemled mindenből

 - KM